Kandidáti na prezidenta ČR by měli začít sbírat podpisy, co všechno potřebují vědět?

Prezident Miloš Zeman v pátek oficiálně ohlásil opětovnou kandidaturu na prezidenta České republiky a rozdal tím karty. Nyní se už můžeme jen těšit na nové kandidáty. Ti by měli s rozhodnutím vyjít na denní světlo co nejdříve, protože mají řadu povinností, které musí splnit aby se mohli ucházet o prezidentský úřad. Záleží však na tom, zda se jedná o kandidáty s politickou podporou stran zastoupených v parlamentu (zde stačí podpora 20 poslanců či 10 senátorů) či nikoliv. Minulé prezidentské volby se ukázalo, že politická podpora etablovaných stran byla pro prezidentské kandidáty spíše přítěží nežli přínosem. Proto se lze domnívat, že i ti známější hráči na politické scéně budou o nominaci žádat především širší veřejnost. Co takový kandidát musí splnit?

Kandidátní listinu na podporu svého kandidáta může podat jakýkoliv svéprávný občan ČR, který dosáhl věku 18 let. Tato listina musí být podpořena peticí s 50 tis. podpisů oprávněných voličů. Ministerstvo vnitra pak ověří správnost údajů na náhodně vybraném vzorku 8500 přiložených podpisů na jedné petici. Pokud zjistí nesprávnosti u méně než 3% podpisů, nezapočítá tyto podpisy do celkového počtu podpisů pod peticí. Pokud však MV zjistí na náhodném vzorku chyby v 3% a více procentech podpisů, provede druhé měření. Pokud to dopadne s méně než 3% podílem, bude Ministerstvo postupovat stejně jako v prvém případě, tedy nezapočte podpisy do celkového počtu podpisů pod peticí. V případě, že i druhé měření dopadne pro kandidáta s rovným či větším než 3% podílem chybovosti, odečte Ministerstvo vnitra daný procentní podíl podpisů od celkového počtu podpisů. Rozdíl mezi oběma případy je pro kandidáta značný. Tak například v prvém případě by mohla být chybovost 2% z 8500 podpisů vybraného vzorku. To by znamenalo 170 nesprávných údajů/podpisů, které se nezapočítají. Petice tedy nebude mít 50 tis., ale jen 49 830 podpisů. Kdežto v druhém případě je následek významnější. V případě chybovosti 4% v obou měřeních se odečtou právě 4%. Petice tedy nebude mít 50 tis., ale jen 46 tis. podpisů. To je obrovská ztráta a může boj o hrad pro kandidáta znesnadnit.

Jisté tedy je, že jednotliví kandidáti potřebují dostatečnou rezervu podpisů, aby měli jistotu, že se do prvního kola volby dostanou. 50 tis. podpisů se však pod peticí neobjeví mávnutím kouzelného proutku a proto by měli kandidáti začít sbírat.

Podobné články