Michal Horáček představil na tiskové konferenci tým poradců

Michal Horáček dnes v poledních hodinách promluvil na své tiskové konferenci o jeho kandidatuře a týmu poradců, které si vybral, aby mu radili během kampaně. Hned v úvodu tiskovky uvedl, že „smyslem kandidatury je přispět k tomu, abychom svou zemi předali našim dětem v lepším stavu než je dnes“. Horáček dále uvedl, že chce v českém národu probudit sebedůvěru, přeje si aby se ČR neocitala na periferii euroatlantické spolupráce a bohatla jak materiálně tak duchovně.

Horáčkům tým, který nazývá „sbor poradců“ má být podle jeho slov složen z lidí, kteří sdílí jeho vizi a jsou odborníky v oblastech své působnosti. Se jmény počítá jak do kampaně tak jako s nejbližšími spolupracovníky v případě svého zvolení prezidentem. Prvním jménem je Dana Drábová, jakožto expertka v oblasti energetiky. Druhým jménem je předsedkyně Asociace českých paraplegiků Alena Jančíková, která má být expertkou v oblasti sociální. Ve vztazích s nejbližšími sousedy ČR a obecně v oblasti zahraniční politiky bude Horáčkovy radit socioložka a diplomatka Magda Vašáryová. Další oblastí o kterou se Michal Horáček zajímá je oblast paliativní péče, ve které mu bude radit Mgr. Monika Marková, působící jako ředitelka hospicu v Litoměřicích. Pro oblast zdravotnictví si Horáček jako poradce vybral prof. Pavla Pafka. V oblasti IT a komunikačních technologií je novým Horáčkových poradcem Michal Bláha. Stěžejní oblastí, ve které se podle Horáčka musí prezident vyznat, je oblast v oboru práva. V té mu bude radit jeden z nejuznávanějších odborníků a autor nového občanského zákoníku, prof. Karel Eliáš. Dále se chce zabývat fenoménem pracující chudoby, pro který si vybral docenta Ondřeje Císaře ze sociologického ústavu akademie věd. V oblasti profesionálního sportu to pak bude Leopold König. Reprezentací sportu se bude zabývat Robert Reichel. K všestranné prosperitě podle prezidentského kandidáta pak patří i literatura a péče o český jazyk, jímž se bude jako Horáčkův poradce zabývat spisovatel a překladatel Miloš Urban. Posledním jménem je filosof prof. Miroslav Petříček.

Podobné články